Mathématiques du secondaire qualifiant

الحساب المثلثي (1)

تمرين 1 tp

بسط ما يلي

A = sin(π-x)+sin(π+x)
44
B = cos(π-x)+cos(π+x)
44
تمرين 2 tp

احسب

cos ; sin
1212
tan ; tan
1212
تمرين 3 tp

1) احسب

cos²π ; sin²π
1212

2) احسب

cos²π ; sin²π
88
تصحيح

الخطوط المثلثية لعدد مقسوم على 8 او 12 او 24 في الغالب نفكر في sin2x ; cos2x ; tan2x
نجيب عن السؤال الثاني

للتذكير

cos²(x) = 1+cos(2x) ; sin²(x) = 1-cos(2x)
22

اذن

cos²( π ) = 1+cos(π/4) = 1+√(2)/2
8 2 2

اذن

cos²( π ) = 2+√(2)
8 4

ولدينا ايضا

sin²(π) = 1-cos(π/4)
82
sin²(π) = 1-√(2)/2
82
sin²(π) = 2-√(2)
84
تمرين 4 tp

1) احسب sin2x علما ان

cosx = 1 ; x∈]-π;0]
3

2) احسب sin2x علما ان

cosx = -1 ; x∈]π;π]
7 2

3) احسب sin2x علما ان

sinx = -2 ; x∈];π]
5 2 2
تصحيح

للتذكير sin2x=2sinx.cosx
1) لدينا x∈]-π;0] اذن sinx ≤ 0
ومنه فان sinx = - √(1-cos²x)

sinx = - √(1-( 1 )²) = - √( 9-1 ) = - √(8)
3 9 3

وبالتالي

sin2x = - 1 . √(8) = - 2√(2)
3 3 9

2) لدينا

x∈]π;π]
2

اذن sinx ≥ 0
ومنه فان sinx = √(1-cos²x)

sinx = √(1-( -1 )²) = √( 49-1 ) = 4√(3)
7 49 7

وبالتالي

sin2x = - 1 . 4√(3) = - 4√(3)
7 7 49