Mathématiques du secondaire qualifiant

الحساب المثلثي (1)

تمرين 1 tp

بسط ما يلي
A = sin(π-x)+sin(π+x)
44
B = cos(π-x)+cos(π+x)
44

تمرين 2 tp

احسب
cos ; sin
1212
tan ; tan
1212

تمرين 3 tp

1) احسب
cos²π ; sin²π
1212
2) احسب
cos²π ; sin²π
88

تصحيح

الخطوط المثلثية لعدد مقسوم على 8 او 12 او 24 في الغالب نفكر في sin2x ; cos2x ; tan2x نجيب عن السؤال الثاني

للتذكير
cos²(x) = 1+cos(2x) ; sin²(x) = 1-cos(2x)
22
اذن
cos²(π) = 1+cos(π/4)
82
cos²(π) = 1+√(2)/2
82
cos²(π) = 2+√(2)
84

ولدينا ايضا
sin²(π) = 1-cos(π/4)
82
sin²(π) = 1-√(2)/2
82
sin²(π) = 2-√(2)
84

تمرين 4 tp

1) احسب sin2x علما ان
cosx = 1 ; x∈]-π;0]
3
2) احسب sin2x علما ان
cosx = -1 ; x∈]π;π]
7 2
3) احسب sin2x علما ان
sinx = -2 ; x∈];π]
5 2 2

تصحيح

للتذكير sin2x=2sinx.cosx
1) لدينا x∈]-π;0] اذن sinx ≤ 0
ومنه فان sinx = - √(1-cos²x)
sinx = - √(1-(1)²)
3
= - √(9-1)
9
= - √(8)
3

وبالتالي

sin2x = - 1.√(8)
33
= - 2√(2)
9
2) لدينا
x∈]π;π]
2

اذن sinx ≥ 0
ومنه فان sinx = √(1-cos²x)

sinx = √(1-(-1)²)
7
= √(49-1)
49
= 4√(3)
7

وبالتالي

sin2x = - 1.4√(3)
77
= - 4√(3)
49