Mathématiques du secondaire qualifiant

(1) حساب النهايات

للتذكير


lim
x→+∞
x = +∞
lim
x→+∞
x³ = +∞

lim
x→+∞
x² = +∞
lim
x→+∞
xn = +∞ ; n∈IN*

ولدينا ايضا


lim
x→0
x² = 0
lim
x→0
x³ = 0

lim
x→0
xn = 0 n∈IN*

lim
x→-∞
x³ = -∞

lim
x→-∞
x² = +∞

lim
x→-∞
x² = +∞

lim
x→-∞
x³ = -∞

اذا كان n زوجي ويخالف 0 فان


lim
x→-∞
xn = +∞

اذا كان n فردي فان


lim
x→-∞
xn = -∞

lim
+∞
1 = 0
lim
+∞
1 = 0
x
n∈IN*
lim
+∞
1 = 0
xn

lim
-∞
1 = 0 و
lim
-∞
1 = 0
x
n∈IN*
lim
-∞
1 = 0
xn

ليكن n عددا طبيعيا زوجيا غير منعدما


lim
0
1 = +∞
lim
0
1 = +∞
xn

p(x) حدودية من الدرجة n , (axn هو الحد اكبر درجة )
وq(x) حدودية من الدرجة m , (bxm هوالحد اكبر درجة)


lim
a
p(x) = p(a)

lim
a
p(x) = p(a) ; q(a)≠0
q(x)q(a)

lim
+∞
p(x) =
lim
+∞
(axn)

lim
-∞
p(x) =
lim
-∞
(axn)

lim
-∞
p(x) =
lim
-∞
(axn)

lim
+∞
p(x) =
lim
+∞
axn
q(x)bxm

lim
-∞
p(x) =
lim
-∞
axn
q(x)bxm